Verzekeringen

Autoverzekering

Als u een auto koopt bent u verplicht om de auto WA te verzekeren. Dit betekent dat u verzekert bent voor schade die u aan derden toebrengt met uw motorrijtuig. Soms is alleen WA-dekking echter niet genoeg. De dekking die u kiest is afhankelijk van de waarde en de leeftijd van de auto. Hoe hoger de dekking hoe hoger de premie.

Er zijn 3 soorten dekking voor de auto:

WA: Alleen aansprakelijkheid voor schade aan derden is gedekt.

WA-beperkt casco (ook wel WA+ genoemd): Naast aansprakelijkheid is ook diefstal, brand en glasschade gedekt. Verzekering op basis van dagwaarde.

WA-casco (ook wel all-risk genoemd): Naast aansprakelijkheid, diefstal, brand en glasschade is ook schade aan de eigen auto gedekt. Als u dus zelf tegen een paaltje aanrijdt en de auto is beschadeigd kunt u dit claimen op de verzekering. Verzekering op basis van nieuwaarde.

Welke dekking u kiest is afhankelijk van de leeftijd van de auto, de dagwaarde en natuurlijk ook van de hoogte van de premie. Als de auto 10 jaar oud is en een dagwaarde heeft van 500 euro is het zonde om deze auto op basis van nieuwwaarde te verzekeren, omdat de verhouding tussen de hoogte van de premie en de waarde van de auto dan uit proportie is.

Ziektekostenverzekering

Iedere Nederlandse ingezetene is verplicht zich te verzekeren in de "Basisverzekering". Deze verplichting bestaat per 1 januari 2007. Sinds 1 januari 2008 geldt er een standaard eigen risico van €150,- en is de no-claim teruggave van €255 komen te vervallen. Als u vrijwillig voor een hoger eigen risico kiest zal de premie iets lager zijn.

De basisverzekering kan uitgebreid worden met verschillende aanvullende verzekeringen om kosten van bijvoorbeeld fysiotherapie of tandarts te dekken. De aanvullende dekking is niet verplicht.

 

Regiopakketpolis

Het pakket van de Regio Pakket Polis bestaat uit de volgende onderdelen: Opstal (inclusief glas), inboedel, AVP (aansprakelijkheid), reisverzekering, rechtbijstand, en een ongevallenverzekering.

U kunt zelf kiezen welke onderdelen u wel of niet wilt verzekeren. De premie's voor deze verzekeringen zijn zeer scherp en de voorwaarden zeer uitgebreid.

Om de premie voor de opstal te bepalen moet allereerst de herbouwwaarde van het pand bepaald worden door middel van een herbouwwaardemeter. Deze methode is door verzekeraars ontwikkeld, en alle verzekeraars gebruiken dezelfde manier om deze waarde te berekeken. De herbouwwaarde heeft niet te maken met de commerciele waarde van het huis. De premie voor de opstalverzekering is 0,8‰ voor een gewoon woonhuis en 1,0‰ voor een appartement. Voor een huis met een rieten dak gelden speciale premie's.

De premie voor de inboedelverzekering is afhankelijk van uw postcodegebied. Bij inboedels vanaf €100.000,- is een alarm verplicht. Als u veel waardevolle spullen heeft, zoals sieraden, horloges, kunstvoorwerpen of antiek kunt u dit beter verzekeren bij een verzekeraar die hierin gespecialiseerd is, Hiscox.

Het is ook mogelijk om een losse kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Dit is vooral handig als u vaak op reis bent en bijvoorbeeld uw sieraden/horloges met u mee neemt. Ook als u dure foto-of videoapparatuur heeft is zo'n verzekering onmisbaar, omdat de dekking op een reisverzekering vaak beperkt is tot een paar honderd euro.

Voor slechts een klein bedrag per jaar is uw hele gezin verzekerd voor aansprakelijkheidsclaims van derden. Als uw zoon of dochter met de fiets een kras op de auto van de buurman maakt kan dat een dure grap zijn. Op de aansprakelijkheidsverzekering kan een dergelijke schade geclaimd worden.

 Als u een paar keer per jaar op reis gaat is het verstandig om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Dit is vaak niet alleen goedkoper dan het steeds los bij uw reis afsluiten van de verzekering, maar op die manier is er altijd dekking, ook als u spontaan op reis gaat. U kunt kiezen uit verschillende dekkingsgebieden: Nederland, Benelux, Europa en wereld dekking. Wij adviseren u om in ieder geval altijd de rubrieken bagage en ziektekosten te verzekeren. Dit omdat de kosten voor gezondheidszorg in het buitenland soms vele malen hoger zijn dan in Nederland, en uw ziektekosten verzekeraar keert dan slechts een gedeelte van die kosten uit.

 

 

 

Als u kosten moet maken voor juridische hulp, omdat u bijvoorbeeld een geschil heeft met uw werkgever over ontslag, of met de aannemer over de verbowuing van uw huis kunt u hiervoor gebruik maken van uw rechtsbijstandsverzekering. Bestaande geschillen zijn uitgesloten van de dekking. De rechtsbijstandverzekraar heeft verschillende advocaten in dienst die u helpen met uw zaak. De kosten worden tot € 50.000,- vergoed. U kunt kizen uit verschillende modules:

  • Module A: Verkeer
  • Mudule B: Consument & Wonen
  • Module C: Inkomen
  • Module D: Fiscaal & Vermogen
  • Erfrecht en scheidingen zijn niet gedekt op de rechtsbijstandsverzekering.

Een ongevallenverzekering keert een van tevoren afgesproken bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.  De uitkering bij overlijden varieert tussen € 5.000,- en € 25.000,- en de uitkering bij blijvende invaliditeit kan oplopen tot € 100.000,-.  Voor een paar euro per maand kunt u het hele gezin verzekeren. Vaak wordt deze dekking als aanvulling op de autoverzekering gekozen. In dat gevla is dekking beperkt tot de inzittenden van de auto. Ook kan de dekking aanvullend gekozen worden op de reisverzekering.

Hiscox

Heeft uw huis een herbouwwaarde van meer dan

€ 600.000,- en heeft u een inboedel met een waarde van meer dan € 150.000,- met veel attractieve zaken, zoals sieraden en kunst, dan is de Hiscox huis & kunst verzekering zeer geschikt voor u. Ook voor huizen met rieten daken hebben zij zeer scherpe tarieven.

 

De dekking voor de inboedel is all-risk en wereldwijd, wat tevens geldt voor de kostbaarheden. Dit is zeer uitzonderlijk. Bovendien wordt altijd de nieuwwaarde uitgekeerd bij schade, iets wat bij andere verzekeraars bijna nooit voorkomt.

Au pair verzekering

Heeft u een au pair die af en toe op de kinderen past? Dan is het ook belangrijk dat deze verzekerd wordt voor ziektekosten en eventueel een aanvullend verzekeringspakket voor inboedel, aansprakelijkheid, reisverzekering en rechtsbijstand.

OOM-verzekeringen biedt een uitstekend verzekeringspakket aan voor au pairs tegen de laagste premie. De dekking is uitgebreid en de voorwaarden zijn zeer goed.

Werken in het buitenland

Gaat u emigreren naar een ander land en komt u in dienst van een buitenlandse werkgever is het zeer belangrijk om rekening te houden met het feit dat u vanaf dat moment geen aanspraak meer maakt op de sociale verzekeringen die wij in Nederland hebben. Mocht u in het buitenland arbeidsongeschikt worden dan is er dus geen vangnet, en komt u zonder inkomen te zitten. Als u dan terug keert naar Nederland krijgt u hooguit een bijstandsuitkering, dus het is zeer belangrijk om dit te verzekeren. Er zijn verschillende verzekeraars die Expatverzekeringen aanbieden, afhankelijk van het land waar u naartoe gaat en uw gezinssamenstelling kijken wij welke verzekeraar het best past bij uw situatie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bent u zelfstandig ondernemer dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u onmisbaar. U maakt namelijk geen aanspraak meer op sociale verzekering zoals de WIA als u niet meer in loondienst werkt, wat inhoudt dat u geen inkomen heeft als u langdurig ziek bent. Voor meer informatie hierover zie F.A.Q. vraag 7.

Om dit risico af te dekken kunt u maximaal 80% van uw inkomen verzekeren. Welke verzekeraar het beste bij u past is afhankelijk van uw beroep, uw leeftijd en hoe uitgebreid u de dekking wil hebben.

.