Onze dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet FinanciŽle Dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming
van een financiŽle overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres

Hoek & Kabeljauw
Raamweg 17
2596 HL Den Haag
Telefoon : 070-3131010
Fax : 070-3131011
E-mailadres : info@hk.nl
Website : www.hk.nl

Registratie bij de Autoriteit FinanciŽle Markten

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten onder nummer:
12013607

Aard van de dienstverlening

Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:
-Schadeverzekeringen
-Levensverzekeringen
-Hypotheken

Adviesvrij

Ons kantoor is adviesvrij. Ons kantoor behoort tot de categorie “ongebonden bemiddelaars”. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid de producten van een aantal verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke verzekeraars wij samenwerken.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiŽle producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.
Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiŽle producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Onze kwaliteit

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM onder Wfd vergunningnummer 12013607. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
Wij zijn in het bezit van de relevante diploma’s en certificaten.
Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.
Wij zijn in het bezit van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAVAM polisnr. 8423).
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27144683.

De Premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

Beloning op basis van provisie

Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een onkostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan verzoeken wij u een schriftelijke klacht in te dienen ter attentie van de Directie. Wij zullen dan alles in het werk stellen om uw klacht op te lossen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachteninstantie: Stichting Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD). www.kifid.nl Ons aansluitnummer is 300.009329

BeŽindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beŽindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.