Schade claimen

Als u buiten kantooruren een schade wilt claimen kunt u ons per email (info@hk.nl) of per telefoon (070-3131010) alvast op de hoogte brengen. Wij zullen zo snel mogelijk

Auto schade claimen

Als u een autoschade heeft gehad moet u goed opletten dat u het schadeformulier zo nauwkeurig mogelijk invult. Dit is vooral erg van belang als er twijfel zou kunnen bestaan over de aansprakelijkheid.

  • Zorg dat de hokjes die u aankruist op de voorkant van het formulier geen verwarring kunnen veroorzaken.
  • Zorg dat de situatieschets correct is.
  • Lees goed wat de tegenpartij op heeft geschreven voordat u uw handtekening eronder zet aan de voorkant.
  • Vul de achterkant altijd zo nauwkeurig mogelijk in.
  • Als u van mening bent dat de tegenpartij een schade onterecht in uw schoenen schuift (bijvoorbeeld een oude deuk) vermeld dit dan op het schadeformulier.
  • Maak als het kan foto's van de schade.
  • Noteer gegevens van getuigen goed
  • Zorg in het buitenland in geval van schade dat er een politierapport opgemaakt wordt en dat het schadeformulier duidelijk leesbaar is. Het kan zeer lastig zijn om een buitenlands schade te verhalen.
  • Vraag na bij uw garage of de reparatiekosten meer dan € 500,- zullen zijn. Zo ja, dan moet er een expert ingeschakeld worden om uw schade te bekijken. U mag de auto dus niet zonder toestemming laten maken!

Andere schade claimen

Voor het claimen van andere schades dan autoschades kunt u het Algemene schadeformulier gebruiken. 

Vul het formulier volledig in en stuur het aan ons terug samen met een offerte van een herstelbedrijf. Als de offerte minder dan € 1.000,- kan de schade in principe gerepareerd worden zonder tussenkomst van een expert.

Let op: schade als gevolg van slecht onderhoud is niet gedekt. Zorg dus dat u altijd zorg dat uw dak en raamkozijnen goed onderhouden zijn. Verder is alleen gevolgschade gedekt, de oorzaak zelf niet.